Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Občianske združenie - BUDÚCNOSŤ PRE DETI - 2%

Občianske združenie s názvom Budúcnosť pre deti je dobrovoľným, nepolitickým združením, založeným podľa ustanovení zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Občianske združenie bolo založené na podporu Branka, ktorý ma diagnózu DMO spastická kvadruparetická forma a učí sa chodiť. Získané financie budú použité výhradne na rehabilitácie. 

Cieľ a činnosť združenia

Cieľom združenia je pomoc telesne a inak postihnutým deťom a ich rodinám. Svojou činnosťou prispievať k zlepšovaniu zdravotného stavu telesne postihnutých detí a pomáhať rodinám v nepriaznivej sociálnej situácii. Pomáhať s integráciou detí s handicapom medzi zdravé deti.

Na dosiahnutie svojho cieľa sa činnosť združenia zameriava na:

 • zoskupovanie záujemcov pre pomoc telesne a inak postihnutým deťom a ich rodinám,
 • organizovaní stretnutí rodičov so zdravotne postihnutými deťmi, integrovanie detí do kolektívu pri hrách, tvorivých dielňach a podujatiach.
 • získavanie finančných príspevkov pre telesne a inak postihnuté deti a ich rodiny v nepriaznivej sociálnej situácií,
 • organizovanie a úhrada nákladov rehabilitačnej starostlivosti, ktorá nie je hradená zdravotnými poisťovňami,
 • organizovanie a úhrada nákladov liečebných pobytov a operácií v tuzemsku ako i v zahraničí, nad rámec hradený zdravotnými poisťovňami,
 • organizovanie a úhrada nákladov rehabilitačno-rekondičných pobytov, nad rámec hradený zdravotnými poisťovňami,
 • pomoc pri zaobstarávaní pomôcok pre zdravotne postihnuté deti, ako i finančných prostriedkov na podporu ich vzdelávania uľahčujúcich ich plnohodnotné začlenenie do spoločnosti
 • organizovanie výletov pre rodiny s handicapovanými deťmi
 • finančná pomoc rodinám s telesne a inak postihnutými deťmi v nepriaznivej sociálnej situácií,
 • ďalšia činnosť na podnet členov združenia.
   


Tento rok 2% z dane za rok 2022 pre občianske združenie Budúcnosť pre deti 

http://www.buducnostpredeti.sk

Ak darujete 2% Vašich daní a veríme, že mnohí z Vás nás takýmto spôsobom podporia.

Ďakujeme!Tlačivá na poukázanie 2% dane nájdete na :

https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=25290    

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Budúcnosť pre deti, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Budúcnosť pre deti min. 40 hodín v roku 2019 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):

Vyhlásenie o poukázaní 2%  Potvrdenie o zaplatení dane

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Ako prijímateľa uvediete :
II. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
IČO : 4 8 4 1 2 3 6 8
B u d ú c n o s ť  p r e  d e t i
S i b í r s k a  6 9 1 / 2
9 1 1 0 1  T r e n č í n

ZOZNAM PRIJÍMATEĽOV z Komory notárov SR